OPMEER – De gemeente Opmeer scheldt de schulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire kwijt. Daarmee loopt de gemeente vooruit op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, die op 1 januari 2022 in werking treedt.

Gedupeerden in Opmeer
Veel ouders in Nederland kwamen in de problemen toen zij jarenlang onterecht door de Belastingdienst werden behandeld als fraudeur. Zij moesten toeslagen terugbetalen en kregen forse boetes. Vanuit Opmeer zijn er tot nu toe tien aanmeldingen van gedupeerden bij de Belastingdienst gedaan.

Het kwijtschelden van de publieke schulden biedt gedupeerde ouders meer rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start. De gedupeerden hoeven geen officieel verzoek te doen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Zij ontvangen hierover een brief als er sprake is van kwijtschelding van schulden.

Nieuwe verzamelwet hersteloperatie toeslagen
De nieuwe Verzamelwet hersteloperatie toeslagen geeft gemeenten vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om openstaande vorderingen op gedupeerde ouders en de toeslagpartners kwijt te schelden. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld vorderingen vanuit gemeentelijke belastingen en bijstandsschulden. Opmeer is gestart met de voorbereidingen om de gemeentelijke schulden rondom de toeslagenaffaire kwijt te schelden.