RTV West-Friesland

Algemeen

Vanaf mei keert de gemeente Hoorn een energietoeslag uit van € 800 aan huishoudens met een laag inkomen.

HOORN – Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen de toeslag automatisch op hun rekening gestort. Een laag inkomen is maximaal € 1.310,05 voor alleenstaanden en €1.871,50 voor gehuwden/samenwonenden. De gemeente geeft hiermee uitvoering aan de opdracht van het Rijk om de stijgende energieprijzen te compenseren voor mensen met een laag inkomen.

De energietoeslag zal in veel gevallen automatisch worden uitgekeerd en uiterlijk in juli betaald zijn. Huishoudens die niet automatisch het geld ontvangen, kunnen de toeslag het hele jaar 2022 aanvragen. Per huishouden wordt eenmaal de energietoeslag toegekend.

Inwoners die de toeslag automatisch krijgen

Inwoners met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente krijgen de toeslag automatisch op hun rekening gestort. Dit zijn mensen met een bijstandsuitkering, mensen in de schuldhulpverlening en mensen die inkomensondersteuning krijgen van de gemeente, zoals Bijzonder Bijstand of Individuele Inkomenstoeslag.

Inwoners die een aanvraag kunnen doen

Inwoners die niet bekend zijn bij de gemeente maar wel een laag inkomen hebben, kunnen vanaf medio mei een formulier downloaden op de pagina Energietoeslag.

Geen vermogenscheck

Ieder huishouden dat rond moet komen met een laag inkomen, komt in aanmerking voor de energietoeslag, het eventuele vermogen speelt geen rol. Indien meerdere mensen met een laag inkomen samenwonen, wordt de energietoeslag eenmalig verstrekt.

Uitzondering voor dak- en thuislozen

Dak- en thuislozen of personen in een instelling, worden uitgesloten van het recht op een energietoeslag, omdat zij geen energielasten hebben.

Wethouder Kholoud al Mobayed is blij dat we mensen een steuntje in de rug kunnen geven, maar realiseert zich dat het misschien niet voldoende is: “De maandlasten zijn sinds dit jaar enorm gestegen, niet alleen voor energie, maar ook de dagelijkse boodschappen. Inwoners die met deze 800 euro onvoldoende in staat zijn hun energierekening te betalen, kunnen via de reguliere voorzieningen van 1.Hoorn hulp vragen. De consulent rondkomen beoordeelt welke inzet het meest passend is.”

Geld reserveren

De energieprijzen zijn dit jaar enorm gestegen, meestal is dat pas zichtbaar aan het einde van het jaar. U kunt er voor kiezen om uw maandelijkse lasten nu te verhogen, zodat er geen verrassingen zullen zijn bij de eindafrekening. Anders adviseren wij u het geld te bewaren voor de eindafrekening. Uiteraard kunt u altijd nog uw thermostaat een graadje lager zetten. Dat is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu.

Heeft u naast de energietoeslag nog meer hulp nodig?

Neem dan contact op met de medewerkers van 1.Hoorn.

Reageer

Heeft u dit ook al gelezen