Vanaf volgende week ook coronavaccin voor kinderen

WEST-FRIESLAND – GGD Hollands Noorden begint na 18 januari met coronavaccinaties bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Het gaat om kinderen zonder verhoogd risico, want deze groep met verhoogd risico kan al langer een afspraak inplannen. Het vaccineren van kinderen kan op alle GGD-vaccinatielocaties in Noord-Holland-Noord (Alkmaar, Hem, Den Helder en Middenmeer). Samen met de gemeente onderzoekt de GGD of er voor kinderen op Texel op het eiland kan worden gevaccineerd.

De kinderen krijgen twee prikken met een kinderdosis van het vaccin van BioNTech/Pfizer. Dit is een mRNA-vaccin dat speciaal voor kinderen is gemaakt. Het is goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Tussen de eerste en de tweede prik moet minstens acht weken zitten. Als het kind ook nog andere vaccinaties krijgt, moet dat twee weken voor of na de coronavaccinatie gebeuren.

Vanaf 18 januari ontvangt de eerste groep kinderen een uitnodigingsbrief van het RIVM. Hierin staat informatie die ouders/verzorgers nodig hebben om, als zij dit willen, voor hun kind een afspraak te maken bij de GGD. Het inplannen van de afspraak is alleen mogelijk door te bellen. Het telefoonnummer staat in de brief.

Heeft een kind prikangst? De medewerkers op de vaccinatielocaties weten hoe zij hiermee om moeten gaan. En zijn ook dingen die u als ouder kunt doen. Lees onze tips voor als een kind prikangst heeft.

Toestemming
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn minderjarig. Daarom is het nodig dat er één ouder/verzorger meekomt naar de priklocatie. De ouder/verzorger die niet meekomt moet wel geïnformeerd zijn en ook toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Op de priklocatie wordt daarom eerst gevraagd of beide ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Als op de GGD-locatie blijkt dat één van de ouders niet wil dat het kind gevaccineerd wordt, doet GGD dit niet.

Meer informatie?
Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is veel informatie te lezen.

Deel dit artikel