VEH vreest chaos in de bouw door nieuwe wetgeving

WEST-FRIESLAND – Vereniging Eigen Huis wil dat de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt opgeschort om chaotische taferelen in de woningbouw te voorkomen. Minister Ollongren verdedigt op dinsdag 9 november de invoering van de wet per 1 juli 2022 in de Eerste Kamer.

Als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treedt, verschuift het toezicht op de bouwkwaliteit van gemeenten naar private bouwinspecteurs. Karsten Klein, directeur Belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis: “De Wet kwaliteitsborging heeft zich bij een beperkt aantal proefprojecten nog helemaal niet als succesvol bewezen. We maken ons grote zorgen over de bouwkwaliteit van woningen. De wet wordt overhaast ingevoerd waardoor risico’s van vertraging en onervaren bouwers direct op de consument worden afgewenteld. Ook dreigen de kosten voor de consument flink op te lopen.”

De Wet kwaliteitsborging voorziet ook in een verscherpte aansprakelijkheid van aannemers. Dit onderdeel zou wat Vereniging Eigen Huis betreft wel direct doorgang kunnen vinden. Nieuwbouwkopers kunnen dan gebreken aan hun woning die na de oplevering nog aan het licht komen, alsnog verhalen bij de bouwer.

Slechte ervaringen

De wet Kwaliteitsborging in de bouw is in 2019 aangenomen op voorwaarde dat proefprojecten aantoonbaar succesvol verliepen. In de afgelopen anderhalf jaar werd bij slechts 110 projecten en 16 verbouwingen proefgedraaid. Daarvan is bovendien nog maar een beperkt gedeelte ook afgerond.

De opgedane ervaringen waren vooral slecht. Zo verliep de communicatie tussen private bouwinspecteurs en gemeenten stroef. Gemeenten moesten meermaals ingrijpen om bouwfouten te voorkomen. Daarnaast liepen de kosten voor het bouwtoezicht sterk op en ontbrak bij oplevering vaak een gereedheidsrapport. Zonder een dergelijk rapport mogen nieuwbouwkopers hun nieuwe woning niet betrekken.

Kwaliteit en betaalbaarheid achteruit

Vereniging Eigen Huis vreest dat het kwaliteit en betaalbaarheid van het bouwtoezicht door een overhaaste invoering van de Wet kwaliteitsborging verder verslechtert. Bouwkundigen van Vereniging Eigen Huis constateren al jaren achtereen dat bouwers de woningen met gemiddeld twintig bouwfouten per woning opleveren.

Ook grote gemeenten, de vereniging van bouw- en woningtoezicht en de bouwsector uiten grote zorgen over de voorgenomen invoering van de wet. Het nu al moeilijk genoeg om bouwvergunningen rond te krijgen vanwege stikstof, energieprestatie-eisen en ambtelijke capaciteitstekorten. Als deze nieuwe wet daar nog bovenop komt, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de bouwproductie.

Deel dit artikel