Verkiezingen: Hart voor Medemblik: Dit is onze aanpak voor de gemeente!

MEDEMBLIK – Hart voor Medemblik ziet veel kansen voor onze gemeente. Maar heeft grote zorgen over de toekomst van onze inwoners en ondernemers. We staan als gemeente voor een gigantische uitdaging.

Door verkeerde politieke keuzes van de gevestigde (landelijke) partijen gaat het niet goed in onze gemeente. De inwoners en ondernemers zitten opgescheept met beleid dat totaal niet aansluit op hun behoeften en wensen. Er worden jaarlijks te weinig (starters)woningen gebouwd waardoor jongeren en jonge gezinnen de gemeente verlaten. Ook de jarenlange problematiek op het gebied van verkeersoverlast en verkeersveiligheid is blijven liggen en daarbij verkeert de gemeente in financieel slecht weer.

Ondertussen wordt wel haast gemaakt met de ambitieuze en onrealistische klimaatplannen van de gemeente. Draagvlak onder de inwoners blijkt daar geen enkele rol in te spelen.

Hart voor Medemblik vindt dat daar verandering in moet komen. Het draait om de inwoners! Een belangrijke voorwaarde is daarbij wel dat man en paard worden genoemd, anders kunnen problemen niet worden opgelost. Dus niet wegkijken en om heilige huisjes heen lopen. Soms moet je ook creatief durven denken.

In het verkiezingsprogramma van Hart voor Medemblik leest u de plannen voor de gemeente Medemblik. De concrete voorstellen voor de korte termijn, maar ook de stip aan de horizon waar Hart voor Medemblik uiteindelijk naartoe willen: de visie en agenda voor de lange termijn.

Hart voor Medemblik in op de volgende punten:

 1. De mening van de inwoner telt mee!
  Voor Hart voor Medemblik is directe inspraak in uw omgeving belangrijk. Niet achteraf, maar vooraf! Inwoners moeten kunnen meebeslissen over wat er in hun dorp of wijk gebeurt.
 1. Geen doorgeslagen klimaatambities, maar een nuchter en realistisch klimaatbeleid.
  Hart voor Medemblik wil stoppen met het overhaast aardgasvrij maken van bestaande woningen en bedrijfspanden. Geen zonnepanelen en windturbines op weilanden en in het IJsselmeer. Hart voor Medemblik kiest voorlopig voor isolatie en zon op dak.
 1. Aanpakken van verkeersproblemen
  Hart voor Medemblik geeft prioriteit aan het oplossen van onveilige verkeerssituaties en aan het verminderen van zwaar vrachtverkeer in de dorpen. Ook kiezen zij voor meer parkeerplaatsen in dorps- en stadscentra. Parkeren blijft bij Hart voor Medemblik gratis!
 1. Stimuleren van de lokale economie
  Lokale ondernemers zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en voor het creëren van nieuwe kansen en groeimogelijkheden voor de hele gemeente. Hard werken zit de Westfriezen in het bloed. Overal steken werkgevers en werknemers de handen uit de mouwen om een goed bestaan op te bouwen. Hart voor Medemblik is daar trots op.
 1. Meer betaalbare woningen voor onze eigen inwoners!
  Er komen meer betaalbare starters- en seniorenwoningen. Inwoners uit de eigen woonplaatsen krijgen zoveel mogelijk voorrang bij de toewijzing van nieuwbouw huur- en koopwoningen.
 1. Afvalbeleid moet eerlijk!
  Een eerlijk en betaalbaar afvalbeleid voor de inwoners met nascheiding in plaats van het recycle-tarief!

Herkenbaar voor iedereen
Hart voor Medemblik is een lokale partij. Inwoners en ondernemers uit alle dorpen weten Hart voor Medeblik te vinden. Iedere dag maken zij de gemeente een beetje mooier, beter en veiliger. Hart voor Medemblik dient het lokale belang en zet zich in voor grote en kleine thema’s.

Hart voor Medemblik is een partij die het hele jaar door betrokken en kritisch is. Hierbij legt Hart voor Medemblik haar oor te luisteren in alle dorpen en wijken van de gemeente. Proactief en hulpvaardig blijven zij de signalen vanuit de lokale samenleving oppakken. Ook na de verkiezingen kunt u op Hart voor Medemlbik blijven rekenen, want bij hun geldt “afspraak is afspraak!”

De rol van aanjager ligt Hart voor Medenblik goed. Hart voor Medemblik is van mening dat bij actieve politiek het “opschudden” van zaken erbij hoort. Geen vraagstuk is Hart voor Medemblik te klein. Kleine zaken die relatief snel kunnen worden opgelost zouden wat Hart voor Medemblik betreft niet lang moeten blijven liggen, maar direct worden opgepakt. In de gemeenteraad zoeken zij de samenwerking en stellen zij zich constructief op. Hart voor Medemblik doet dit met behoud van de kritische blik en de uitgesproken mening.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen
Hart voor Medemblik weet dat na de verkiezingen samenwerking nodig is om de gemeente te kunnen besturen. Hart voor Medemblik staat daarvoor open en willen bestuursverantwoordelijkheid nemen. Juist daarom is het belangrijk dat Hart voor Medemblik de grootste partij wordt, zodat zij, namens u, een duidelijke stempel op een nieuw coalitieakkoord kunnen drukken.

Bent u het met ons eens, stem dan op 14, 15 of 16 maart met heel uw hart op Hart voor Medemblik.

Deel dit artikel