Versterken Natuurnetwerk en reduceren stikstofuitstoot in 25 gebieden Noord-Holland

REGIO – De provincie Noord-Holland wil in 25 gebieden die de hele provincie bestrijken een samenhangende aanpak maken voor het versterken van het Natuurnetwerk maar ook eventuele Natura 2000-gebieden hier in meenemen, maar ook stikstofreductie en zaken als bodemdaling.

Of hier ook de intensieve veehouderij/megastallen in zijn meegenomen is nog onduidelijk vooral omdat deze vorm van veehouderij niet extensief is maar wel een grote impact op de leefomgeving hebben door bijvoorbeeld geurhinder, uitstoot van fijnstof, ammoniak, zoönosen en endotoxinen.

De provinciale fractie van de SP wil dan ook een overzicht van hoeveel CO2-, methaan-, ammoniak- en fijnstofuitstoot afkomstig is van de intensieve veehouderij en of sluiting van intensieve veehouderijen of het opkopen van intensieve veehouderijen een optie is om zo het klimaat, de natuur en de gezondheid van de mens in stand te houden en waar kan te verbeteren.

Dierenwelzijn een maatschappelijke discussie

De dierenwelzijn is anno 2022 een onderwerp dat tot maatschappelijke discussies leidt. De NVWA controleert het dierenwelzijn zoals op intensieve veehouderijen in Noord-Holland. De SP wil weten van de provincie hoe vaak de NVWA heeft gecontroleerd en hoe vaak, en voor welke tekortkomingen op het gebied van dierenwelzijn boetes zijn uitgedeeld.

Deel dit artikel