Vier woningen ’t Landje Opperdoes binnenkort huurwoningen in de vrije sector

OPPERDOES – Tijdens de laatste vergadering van de Dorpsraad Opperdoes werd de vraag gesteld of de dorpsraad op de hoogte was van plannen van Scholtensgroep, de eigenaar van de seniorenwoningen op ’t Landje in Opperdoes, vier van deze woningen gereed te maken voor verhuur in de vrije sector.

De dorpsraad bleek niet op de hoogte te zijn en dat bleek ook een reden voor zorg te zijn binnen de dorpsraad. De dorpsraad vraagt zich af of dit inderdaad de bedoeling is en of dit strookt met het beleid van de gemeente Medemblik en de voorwaarden die zijn gesteld bij de verkoop van het complex Almere en de aanleunwoningen ’t Landje.

De gemeente Medemblik heeft hier in het verleden wel beleid voor opgesteld: “Essentieel voor ons is dat het volkshuisvestelijk belang voor de doelgroep senioren op lange termijn blijft gewaarborgd. De volgende punten zijn hierbij van belang. – Alle woningen blijven in stand als betaalbare huurwoningen met de mogelijkheid van huurtoeslag. De wettelijke termijn van 7 jaar vinden wij te kort. Over 7 jaar zijn er door de vergrijzing fors meer ouderen; ook ouderen met een laag inkomen die zijn aangewezen op sociale huur. Als we het koppelen aan de vergrijzing is 20 tot 25 jaar nodig. Tot 2040 zien we in de gemeente een toename van 160 % van het aantal 80-plussers (van 1.700 naar 4.400). Daarom verzoeken wij u een termijn van tenminste 20 jaar te hanteren.”

De dorpsraad ziet dan ook graag een reactie van het gemeentebestuur tegemoet om de bezorgdheid die bij het bestuur van de dorpsraad is gerezen weg te nemen.

Op 12 april 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woongebouw tot 65 zelfstandige wooneenheden op het perceel Burgemeester Pierhagenlaan 2 en ’t Landje 18 t/m 56 in Opperdoes. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000788.

Deel dit artikel