Voortgang woningbouwproject Bloesemgaerde-noord

WOGNUM – Bloesemgaerde-Noord is een voorgenomen nieuwe woonwijk bestaande uit maximaal 50 woningen. De gemeente heeft als kader opgenomen dat er een mix dient te zijn in de voorgenomen woonwijk. Daarom is opgenomen dat de verdeling van deze mix bestaat uit:

  • 25% sociale huur,
  • 25% goedkope koop,
  • 50% middelduur/dure koop.

Met deze woning mix wil de gemeente het mogelijk maken dat er ruimte ontstaat voor de verschillende woningbehoeften.

Bloesemgaerde Noord wordt een woonwijk met een ambitie die aansluit op de regionale vraag van woningen. Wensen, beleid en wetgeving worden gecombineerd om ontwikkelingen mogelijk te maken. De ontwikkeling van dit plan is tot stand gekomen door middel van participatie met de omliggende omwonende. De wensen die daaruit voort zijn gekomen zijn zoveel als mogelijk verwerkt in het plan en gecombineerd met de Westfriese karakteristieke ontwikkelingseigenschappen.

Kernboodschap

Het concept bestemmingsplan en concept ontwikkelkader van Bloesemgaerde-Noord bevinden zich in de toetsingsfase. Dit is een intensieftraject dat zorgvuldig dient plaats te vinden. Momenteel lopen er daarom ook nog onderzoeken en worden er gesprekken gevoerd over de planologische uitvoerbaarheid van het project Bloesemgaerde-Noord. Na afronding van dit proces start het zienswijze traject. De verwachting is dat na het zienswijze traject het concept ontwikkelkader en concept bestemmingsplan in kwartaal 1 2022 aan de Raad aangeboden zullen worden ter vaststelling.

Deel dit artikel