Vrachtverkeer straks niet meer door Oosterblokker, Westwoud en Hoogkarspel

DRECHTERLAND – Een belangrijke stap in het terugdringen van het vrachtverkeer in de kernen van Oosterblokker, Westwoud en Hoogkarspel is gezet. Na het beoordelen en afwegen van de ingediende zienswijzen op het concept-verkeersbesluit uit december 2021, heeft het college van B&W een definitief verkeersbesluit vastgesteld. Dit betekent dat er vanaf zaterdag 12 maart, na het plaatsen van de benodigde verkeersborden, een geslotenverklaring voor zwaar vrachtverkeer geldt op drie plekken binnen de gemeente Drechterland. Het verbod geldt op de Boekert (tussen de Westerblokker en Oosterblokker) in Oosterblokker, op de Dr. Wijtemalaan (tussen Industrieweg en Binnenwijzend) in Westwoud en op de Nieuweweg (tussen Stationslaan en Westerwijzend) in Hoogkarspel.

Verbeteren verkeersveiligheid en terugdringen overlast
Er zijn verschillende verkeersonderzoeken aan voorafgegaan, vele gesprekken over gevoerd, en uiteindelijk ligt er nu een besluit. Wethouder Jeroen Broeders blikt daarop terug: ”Het heeft veel tijd en energie gekost, maar het belangrijkste is dat we nu het doel bereiken dat we continu voor ogen hebben gehouden: het verbeteren van de verkeersveiligheid voor onze inwoners en tegelijkertijd het terugdringen van de overlast.”

Wethouder Broeders had het liefst gezien dat de gemeente het zwaar vrachtverkeer op de Zuiderdracht in Oosterblokker nog verder zou kunnen terugdringen, zoals dat wel gelukt is op de Boekert en de Noorderdracht, in Westwoud en in Hoogkarspel. “Dat lukt op de Zuiderdracht niet helemaal, door de aanwezigheid van het industrieterrein Gildenweg. Maar ook op de Zuiderdracht rijden vanaf nu bijna honderd vrachtwagens per dag minder dan in het verleden. Al het doorgaande zwaar vrachtverkeer, bijvoorbeeld van Hoorn80 naar Zevenhuis, moet nu immers een andere route gaan zoeken. We weren vanaf nu in grote delen van Drechterland het zware vrachtverkeer dat hier geen herkomst of bestemming heeft, en de wegen van onze kernen onnodig belast. Ik ben blij dat daar nu eindelijk duidelijkheid over is.

Lees ook: Omwonenden Streekweg Hoogkarspel willen snelheidsbeperkende maatregelen

Alternatieve route
De geslotenverklaring voor zwaar vrachtverkeer geldt met ingang van 12 maart. Dit betekent dat vrachtwagens vanaf dat moment een alternatieve route moeten nemen. De gemeente zal de eerste tijd terughoudend zijn met het opleggen van boetes: het vrachtverkeer krijgt enige tijd om te wennen aan de nieuwe situatie.

Diverse verkeersbesluiten en ingediende zienswijzen
Om het terugdringen van het vrachtverkeer mogelijk te maken heeft het college van B&W in juli 2019 en januari 2020 een voorgenomen verkeersbesluit gepubliceerd. De daaropvolgende zienswijzen waren in beide gevallen aanleiding om het verkeersbesluit opnieuw te bezien. Rekening houdend met de actuele verkeerssituatie en eerdere zienswijzen is in december 2021 door het college van B&W een nieuw voorgenomen verkeersbesluit ter inzage gelegd. Er zijn 22

 

 

 

zienswijzen ingediend, vooral door inwoners en lokale ondernemers. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het voorgenomen besluit.

Deel dit artikel