VVD Hoorn stelt vragen over het verplicht weghalen van raambelettering Kerkplein 31

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

HOORN – De fractie van de VVD in Hoorn heeft vernomen dat de ondernemer op Kerkplein 31 de sierlijke raambelettering heeft moeten verwijderen op last van een dwangsom die is opgelegd door de gemeente. De fractie zegt deze gang van zaken te betreuren omdat de een welstandsbepaling de oorzaak is van het conflict.

Deze bepaling zou inhouden dat ramen voor maximaal 10 procent belettering mogen bevatten en niet aan de buitenzijde aangebracht mag worden. De VVD-fractie twijfelt aan de nut en noodzaak van bovenstaande welstandsbepaling en stelt daarom een 8-tal vragen aan het college van Hoorn om zo opheldering te krijgen.

  1. Waarom is het niet toegestaan om meer dan 10 procent belettering aan te brengen op een winkelraam?
  2. Waarom is het niet toegestaan om belettering aan te brengen aan de buitenzijde van een winkelraam?
  3. Hoe is de communicatie verlopen over de schijnbaar geconstateerde overtreding richting de ondernemer?
  4. Klopt het dat de gemeente Hoorn heeft gevraagd aan de ondernemer om over het ontstane conflict geen publiciteit te zoeken (via sociale media)? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe heeft dit beeld kunnen ontstaan?
  5. Waarom is er gekozen voor last onder dwangsom in plaats van legalisering met eventuele aanpassingen?
  6. In welke mate in het college bereid om de bepaling over belettering van winkelramen te schrappen uit de welstandsnota?
  7. Zijn er meerdere gevallen waar de betreffende bepaling heeft geleid tot het moeten verwijderen van belettering op winkelramen?
  8. Zijn er andere welstandsbepalingen, waarbij gemeente regelmatig handhavend moet optreden richting ondernemers?

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category