VVD Hoorn wil verbod op straatintimidatie opnemen in het APV

HOORN – De VVD Hoorn is groot voorstander voor het opnemen van een verbod op straatintimidatie in de Algemeen Plaatselijke Verordening. Zij wijst hierbij naar de gemeente Alkmaar waar slachtoffers van straatintimidatie een melding kunnen doen bij de gemeente Alkmaar. De gemeente Alkmaar heeft per 1 juli 2021 aan artikel 2:36 APV een extra bepaling opgenomen waarmee ook tegen straatintimidatie opgetreden kan worden.

Commissielid voor de VVD Martijn Mengerink schrijft in de brief: ‘Straatintimidatie en overlast kan namelijk alleen strafrechtelijk worden vervolgd als iemand op heterdaad wordt betrapt. Daarom komt er een extra meldpunt om de meest overlastgevende locaties en meldingen goed in kaart te brengen. De afgelopen tijd zijn er meer dan honderd meldingen binnengekomen van overlast in Alkmaar bij de gemeente en politie. Die kunnen in het vervolg beter worden gecategoriseerd. Vervolgens wordt er gekeken of er maatregelen nodig zijn, zoals het plaatsen van lantaarnpalen en camera’s op bijvoorbeeld een donkere hoek van een straat.

Mengerink wil dan ook dat er een campagne gaat komen die voor gedragsverandering moet gaan zorgen wat moet gaan leiden tot minder intimidatie en overlast. Martijn Mengerink geeft als voorbeelden voorlichting op scholen en het bespreekbaar maken bij mensen thuis.

Hieronder leest u de vragen van Martijn Mengerink(VVD):

  1. Aangezien de landelijke wetswijzing om op te treden tegen straatintimidatie niet voor 2023 van kracht zal zijn, is het college bereid om met de volgende APV wijzigingsronde de mogelijkheid te onderzoeken de titel en inhoud van artikel 2:47 APV te wijzigen van “Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen” naar “Hinderlijk gedrag en straatintimidatie op openbare plaatsen”?
  2. Is het college bereid om ook in gemeente Hoorn een meldpunt straatintimidatie in te stellen?
  3. Is het college bereid om ook in Hoorn gebruik te maken van vergelijkbare posters zoals die in Alkmaar worden gebruikt?
  4. Is het college bereid om preventief doormiddel van een campagne gericht op gedragsverandering wat uiteindelijk moet leiden tot minder intimidatie en overlast dit probleem bespreekbaar te maken?

Deel dit artikel