VVD Medemblik kreeg in huidige coalitie het gevoel dat het evenwicht verstoord raakte

MEDEMBLIK – De VVD in Medemblik heeft in het laatste jaar van de coalitie zich regelmatig kritisch uitgelaten over de coalitie waarin zij ook deel nam. De VVD is van mening dat het binnen een coalitie een kwestie van “geven en nemen” is maar dat raakte volgens de partij uit evenwicht waardoor de partij vrijwel geen van haar doelstellingen uit het coalitieakkoord zag worden gerealiseerd.

Volgens de VVD is het duidelijk dat dit de partij, bij het maken van keuzes door de andere partijen, parten heeft gespeeld met de slechte score bij de verkiezingen als resultaat. De VVD zegt hierover dat zij achteraf haar onvrede, over het onvoldoende realiseren van haar doelstellingen binnen de coalitie beter had moeten managen.

Compliment voor verkiezingscampagne Hart voor Medemblik

Net als Hart voor Medemblik richt de VVD zich voornamelijk op kiezers die zich aan de rechterkant van het politieke spectrum bevinden en is het voor de VVD duidelijk dat zij, net zoals vrijwel alle andere partijen, kiezers zijn kwijt geraakt aan Hart voor Medemblik. “Wij vinden dit bijzonder jammer en moeten tegelijkertijd erkennen dat Hart voor Medemblik het, met haar verkiezingsprogramma en haar verkiezingscampagne, uitstekend gedaan heeft.

Wel willen wij er in dit verband op wijzen dat Hart van Medemblik, de BAMM en wij, in de vorige raadsperiode, over 7 zetels konden beschikken. In de nieuwe raadsperiode is het aantal zetels naar 11 gestegen en in dit verband signaleren wij een lichte verschuiving naar rechts.

Verder is de verschuiving naar lokale partijen een landelijke trend en moeten wij vaststellen dat onderwerpen als het recycle-tarief en de te vergaande klimaatdoelstellingen voor veel kiezers doorslaggevend geweest zij.” aldus de VVD

Vier wethouder een must

Voor de VVD is het gezien de problematiek en de uitdagingen waar de gemeente Medemblik voorstaat voor het aanstellen van 4 wethouders en ziet net zoals andere partijen ook geen problemen als dit vakwethouders gaan worden. De VVD zegt: “Voor ons staat kwaliteit van de nieuwe wethouder voorop”. Wel wil de VVD de beoordelingsgesprekken weer invoeren, deze waren juist de afgelopen raadsperiode afgeschaft.

In haar gesprek met informateur Erik Stegink over de drie hoofdonderwerpen, Financiën, Sociaal Domein en de Organisatie, zegt de VVD: “Wij zullen onszelf een taakstelling op het sociaal domein moeten opleggen teneinde niet door de provincie aan banden gelegd te worden. Zonder financiële maatregelen zal er geen nieuw beleid ontwikkeld kunnen worden. Over de wijze waarop wij deze taakstelling dienen te realiseren, treden wij graag met onze eventuele coalitiepartners in overleg.”

De VVD schuift haar huidige wethouder Andrea van Langen weer naar voren als mogelijke wethouder in een nieuwe coalitie. De VVD zegt hierover: “Andrea heeft de afgelopen 4 jaar hard en goed gemotiveerd gewerkt aan een goede en effectieve samenwerking met haar afdeling en heeft een flink aantal woningbouwplannen op stapel liggen.

Zij heeft de afgelopen 4 jaar gezaaid en wil de komende raadsperiode gaan oogsten. Een andere portefeuille is voor de VVD bespreekbaar maar Andrea haar huidige portefeuille geniet, ook vanwege het door haar opgebouwde netwerk en de opgebouwde contacten, onze voorkeur.”

Informateur moet afzonderlijk met de partijen praten

De VVD wil dat de formateur die waarschijnlijk dinsdagavond 19 april door de gemeenteraad wordt aangesteld in eerste instantie de belangrijkste programmapunten met de afzonderlijke partijen kan bespreken zodat hij/zij eventuele knelpunten kan signaleren, bespreken en wegnemen. In tweede instantie kunnen dan de beoogde coalitiepartijen deze programmapunten met elkaar gaan bespreken.

Voorkeur coalitie

Voor de VVD is het een uitgemaakte zaak dat Hart voor Medemblik aan de nieuwe coalitie moet deelnemen, zij hebben de verkiezingen gewonnen tenslotte. Ook omdat Hart voor Medemblik net zoals de VVD pleit voor het terugdringen van de bureaucratie, het verlagen van de administratieve druk en het verhogen van de effectiviteit. Deze punten ziet de VVD niet terug bij MORGEN! en bij de huidige coalitiegenoot het CDA.

De VVD ziet daarom ook in eerste instantie een coalitie van Hart voor Medemblik, GemeenteBelangen, VVD en de ChristenUnie, vooral omdat ook deze beide partijen hebben aangegeven het Sociaal Domein te willen gaan herbeoordelen. De VVD wil de “Open House” systematiek en het terugbrengen van het aantal aanbieders ter discussie stellen. Eerder liet de VVD al eens weten voorstander te zijn van hoe Hollands Kroon het Sociaal Domein heeft ingevuld door met 1 partij in zee te gaan die alles regelt en waar geen enorme tekorten zijn op het Sociaal Domein.

Deel dit artikel