VVD presenteert verkiezingsprogramma: ‘Stede Broec maken we met elkaar’

STEDE BROEC – Stede Broec maken we met elkaar. Daar staat de VVD Stede Broec de komende vier jaar voor om samen met de inwoners en ondernemers van Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek aan de slag te gaan. De leden van de VVD Stede Broec hebben op dinsdag 26 oktober jl. ingestemd met het lokale en liberale verkiezingsprogramma.

De verkiezingsprogrammacommissie, onder leiding van lijsttrekker Joey Leeuwinga, heeft vanaf de zomer gewerkt aan het programma van de VVD voor de periode 2022-2026. Er is veel input opgehaald bij de inwoners en ondernemers van Stede Broec. Joey Leeuwinga: “We zijn de hele gemeente doorgegaan om input op te halen voor ons programma. De thema’s wonen, duurzaamheid, zorg, veiligheid en ondernemen zijn vaak de revue gepasseerd. Met ‘Stede Broec maken we met elkaar’ heeft de VVD Stede Broec een herkenbaar verhaal met vernieuwende elementen die passen bij de ontwikkeling van de gemeente.”

Stede Broec maken we met elkaar

De basis van het programma is dik in orde met de aandacht van de VVD Stede Broec voor leefbaarheid in de gemeente, voor een bloeiende economie en de ondernemers, voor liefdevolle zorg en voor verstandig financieel beleid. Stede Broec’ers weten dat ze voor deze thema’s op de VVD kunnen rekenen. Vernieuwend is het belang dat de VVD hecht aan het gesprek aangaan met Stede Broec’ers. Echt willen horen tegen welke problemen de inwoners en ondernemers aanlopen. De meest gehoorde problemen van inwoners gaan over het vinden van een betaalbare woning, de verrommeling van de openbare ruimte en het afbrokkelende aanzien van de overheid.

Leeuwinga: “De VVD Stede Broec gaat voor het versnellen van de woningbouw, de leefbaarheid op peil houden en een andere houding van de gemeente naar haar inwoners en ondernemers. Een groot deel van de inwoners heeft het gevoel dat er over hen beslist wordt, en niet met hen. Dat moet de zittende gemeenteraad en het college zich zwaar aanrekenen. Dat kan echt anders. In ons programma zetten we in op het actief betrekken van inwoners bij belangrijke besluiten en een andere manier van omgaan met meldingen of klachten. Ook inzetten op lagere lasten voor inwoners en bedrijven blijft een speerpunt. Verstandig verduurzamen moet een rode lijn zijn in het gemeentelijke beleid.”

Verkiezingsprogramma

Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het programma en met name de leden van de verkiezingsprogrammacommissie: Mike Lezaire, Ellen Manshanden, Wilma Peelen en Jorien Schouten. Ik heb zin om met dit programma de boer op te gaan”, aldus een enthousiaste lijsttrekker.

Deel dit artikel