Wegenoverdracht West-Friesland, 484 kilometer aan wegen naar de gemeenten in West-Friesland

WEST-FRIESLAND – Het hoogheemraadschap draagt 484 kilometer aan wegen over aan de Westfriese gemeenten. Op maandag 22 november tekenden hoogheemraad Rob Veenman en de betrokken wethouders de overeenkomst hiervoor in het Westfries Museum. Hoorn neemt de wegen per 1 januari 2022 in beheer en onderhoud. Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec doen dit per 1 januari 2023. Inwoners hebben hiermee één aanspreekpunt voor vragen en meldingen over de wegen. De kosten voor inwoners blijven gemiddeld gelijk.

Na de overdracht beheren en onderhouden de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggeland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec alle wegen binnen de gemeente. De gemeenten nemen ook de bruggen, duikers, verlichting, bomen, verkeersborden en bermen over. Dat betekent dat inwoners één aanspreekpunt hebben voor hun vragen en meldingen.

Wethouder Samir Bashara is trots op het resultaat: “We zijn met de Westfriese gemeenten en het hoogheemraadschap al een tijd bezig met de voorbereidingen. Dat we nu zover zijn, is een bijzonder moment. De Westfriese gemeenten hebben nu volledige zeggenschap over de wegen. Dat schept duidelijkheid.”

Westfriese gemeenten verdelen onderhoudskosten

Met de overdracht van de wegen verdwijnt de wegenheffing op de aanslag van het hoogheemraadschap. De kosten voor onderhoud van de wegen komen bij de aanslag onroerende zaakbelasting van de gemeenten. Dankzij de samenwerking tussen de Westfriese gemeenten blijven de kosten gemiddeld gelijk voor inwoners. Waar de ene Westfriese gemeente veel inwoners en weinig wegen heeft, heeft de andere gemeente veel wegen en weinig inwoners. In het laatste geval zouden weinig schouders veel lasten dragen. Om dat te voorkomen, verdelen de Westfriese gemeenten de onderhoudskosten.

Focus op water

Hoogheemraad Rob Veenman: “Met de overdracht komt een einde aan een historisch ontstane beheersituatie, die door samenvoeging van waterschappen en gemeenten al enige tijd niet meer logisch is. Deze ‘branchevreemde’ taak voor het waterschap verdwijnt. Hierdoor kunnen we ons nog meer focussen op onze kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water, en het voorkomen van watertekort en wateroverlast.” In lijn daarmee wordt eraan gewerkt het onderhoud van het stedelijk water binnen de bebouwde kom van Enkhuizen, Drechterland, Medemblik, Opmeer en Koggenland onder te brengen bij het hoogheemraadschap.

Voorbereiding overdracht

Het hoogheemraadschap werkt aan een volledig zorgeloze overdracht en heeft het gebied heel precies in kaart gebracht. Daarbij wordt onder meer gekeken of verkeersborden overbodig zijn geworden. Die worden indien nodig weggehaald door het hoogheemraadschap.

Deel dit artikel