Wel vernieuwbouw van het dorpshuis in Abbekerk !

ABBEKERK – MORGEN! gaat vernieuwbouw van het dorpshuis wel haalbaar maken! De nieuwe politieke “fusie”partij MORGEN! (PWF, PvdA en PW2010) worstelt met de gemeentebegroting, waarin zo ongeveer alles op “halt” is gezet. Alleen zaken, waarvoor er toch financiële dekking voor kan worden gevonden, kunnen doorgaan.

En bovenaan het lijstje van MORGEN! staat mede het dorpshuis in Abbekerk.

In de raadsvergadering van 6 juli werd in een raadsbreed gedragen amendement al geconstateerd dat het dorpshuis in Abbekerk al decennialang niet alleen functioneert als het kloppend hart van Abbekerk en Lambertschaag, maar ook dat veel mensen, jong en oud, voor verschillende activiteiten de weg vinden naar het dorpshuis en dat er absoluut geen draagvlak is voor opheffing/sluiting.

Sterker nog heel veel mensen zijn sindsdien jaren betrokkenen actief  geweest bij het maken van plannen m.b.t. vernieuwbouw, tot zelfs in augustus van dit jaar. Dit kunnen en mogen we niet naast ons neerleggen,’ aldus Siem Zeilemaker (PWF), Tom Beuker (PvdA) en Cees Neefjes (PW2010) die samen de fusie partij Morgen! vormen.

Daarnaast geeft een vernieuwd dorpshuis geëxploiteerd door het nieuwe bonte paard ruimte aan de zeer gewenste woningbouw.

Volgend de drie zou ook, indien mogelijk, op termijn OBS De Plaats geïntegreerd kunnen worden in het nieuwe dorpshuis. Dat zou dan nog een extra woningbouwlocatie op kunnen leveren. ‘Een extra win-win situatie dus. Bij de aankomende begrotingscyclus zal MORGEN! met voorstellen komen hoe e.e.a. gerealiseerd kan worden,‘ aldus de drie raadsleden.

Deel dit artikel