WerkSaam en WilgaerdenLeekerweideGroep hand in hand voor passend werk voor iedereen

WEST-FRIESLAND – De samenwerking tussen WerkSaam Westfriesland en WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep) werpt zijn vruchten af. In het onlangs ondertekende convenant 2022 – 2023 is vastgesteld hoe zij komende jaren verder samenwerken ten behoeve van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Westfriesland.

Samen werken aan een sociaal maatschappelijk Westfriesland

De expertise die zowel WerkSaam als WLGroep heeft op het gebied van het begeleiden van cliënten, wordt actief tussen beide organisaties gedeeld. Specifiek gaat het dan om het coachen en ondersteunen van cliënten, zodat zij uiteindelijk in staat zijn met of zonder ondersteuning passend werk kunnen verrichten: arbeidsmatige dagbesteding of re-integratie naar werk. Het delen van kennis zorgt voor verbeterde dienstverlening zodat de cliënt zo goed mogelijk kan worden ondersteund.

Zo zijn er cliënten die bij WLGroep een leertraject volgen en die door ontwikkeling in staat zijn om bemiddeld te worden naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. Ook zijn er cliënten die via WerkSaam een uitkering ontvangen en een traject naar werk volgen en baat hebben bij een leerwerktraject bij WLGroep. Of er zijn medewerkers in dienst bij WerkSaam die door persoonlijke omstandigheden (tijdelijk) beter op hun plek zijn bij WLGroep op een dagbestedingsplek. Medewerkers behouden dan structuur en ritme en blijven actief.

De samenwerking die sinds 2015 bestaat, wordt met de ondertekening van het Convenant WerkSaam Westfriesland – WilgaerdenLeekerweideGroep 2022 – 2023 verlengd. Op de foto: John Kauffeld en Peter Hoppener, interim bestuurders van WLGroep en Marjolijn Dölle, algemeen directeur WerkSaam. 

Over WerkSaam Westfriesland

WerkSaam is een samenwerkingsverband op het terrein van ‘Werk en Inkomen’ van zeven Westfriese gemeenten. WerkSaam Westfriesland staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. WerkSaam begeleidt mensen naar de arbeidsmarkt, met als uitgangspunt: werken loont en iedereen doet mee. WerkSaam maakt dit mogelijk door maatwerk te leveren op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsontwikkeling en inkomensondersteuning. Dit gebeurt samen met werkgevers en partners. WerkSaam kent de regio, regelgeving en weet wat werkgevers nodig hebben. Samen bijdragen aan een WerkSaam Westfriesland! Meer informatie over WerkSaam vindt u op www.werksaamwf.nl.

Over WilgaerdenLeekerweideGroep (WLG)

WLG vindt dat je je leven moet kunnen leiden zoals je wilt. Met soms wat ondersteuning. Als het kan, in je eigen omgeving. Met aandacht voor ieders verhaal. Professioneel en met respect. WLG biedt een complete lijn aan zorg, ondersteuning, begeleiding, behandeling en advies.

WLGroep is er voor jong en oud. Voor mensen met en zonder beperking. En voor mensen die voor korte tijd of voor langere tijd begeleiding nodig hebben. Samen kunnen we meer dan alleen. Meer informatie over WLGroep vindt u op www.wlgroep.nl.

Deel dit artikel