West-Friesland in 2040 energieneutraal

WEST-FRIESLAND – Dat is wat de zeven gemeenten, die gezamenlijk het Pact van West-Friesland vormen, als ambitie heeft. Om deze ambitie kracht bij te zetten komt het Pact van West-Friesland met het Uitvoeringsprogramma Energieneutraal West-Friesland (UEW).

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college over deze UEW: “Energie neutraal betekent dat in West-Friesland de totale vraag naar energie even groot is als het aanbod aan duurzame energie. Dat is een forse opgave. Realisatie van de ambitie om energieneutraal te worden vraagt zowel om het realiseren van grootschalige energiebesparing als het zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming van het gebruik en het vergroten van het aanbod van duurzame energie. Westfriesland is zich bewust van de omvang en complexiteit van de ambitie om energieneutraal te worden. In het Pact is afgesproken om deze ambitie samen met regionale bedrijven en maatschappelijke organisaties uit te werken in een uitvoeringsprogramma. Dit programma richt zich op de periode 2021-2025. Het bevat een eerste overzicht van activiteiten die bijdragen aan een energieneutraal Westfriesland.”

Regionale aanpak

Voor het college is een regionale aanpak belangrijk, alleen dan kan volgens het college de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn worden gerealiseerd. Samen met de inwoners van West-Friesland, de ondernemers in West-Friesland en de maatschappelijke partners moet deze ambitie worden gerealiseerd. “Dit betekent dat we als Westfriese gemeenten samen uitvoering geven aan dit programma. Dit verdient vanuit kostenbesparing ook de voorkeur. De meeste Westfriese gemeenten bevinden zich momenteel in financieel zwaar weer. Samenwerken naar een energieneutraal West-Friesland leidt daarmee tot de meest efficiënte aanpak,” aldus het college.

Al gestart!

Ondertussen zijn de 7 gemeenten al voortvarend van start gegaan, zowel lokaal als regionaal. Zo stelde de regio West-Friesland als onderdeel van de energieregio Noord-Holland Noord (NHN) de regionale energiestrategie NHN op. Hoorn en Medemblik kwamen met hun transitievisies warmte, de andere gemeenten volgen nog dit jaar. Het samenwerkingsverband Duurzaam Ondernemend Westfriesland werkt aan het stimuleren van de Circulaire Economie in West-Friesland én aan het verduurzamen van de Westfriese bedrijventerreinen. Het Ondernemersloket is voor dit laatste het aanspreekpunt. Dit vormen belangrijke bouwstenen van dit uitvoeringsprogramma.

Binnenkort zal de gemeenteraad een beslissing gaan nemen over het UEW.

Deel dit artikel