West-Friesland zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen

WEST-FRIESLAND – Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. In alle lagen van de bevolking komt geweld voor. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Denk aan schoppen, slaan, schreeuwen, vernederen, seksueel geweld of financieel misbruik. Het is hard nodig dat deze problemen aangepakt worden. Ieders hulp is hierbij nodig.

Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december (Internationale Mensenrechtendag). Dit zijn de ’16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen. Orange the World is de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes van de Verenigde Naties.

Iedereen kan helpen geweld te voorkomen

In 2021 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken.

Actieperspectief: Ik ben #medestander

Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega.

Kijk voor meer informatie op www.orangetheworld.nl

Deel dit artikel