Wet betaald ouderschapsverlof nu van kracht

WEST-FRIESLAND – Op dinsdag 2 augustus is de Wet betaald ouderschapsverlof ingegaan. Deze wet geeft jonge ouders (ook adoptie-, pleeg- en stiefouders en verzorgers) met een werkgever recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Ook voor Directeur-grootaandeelhouders en alfahulpen bestaat de mogelijkheid voor betaald ouderschapsverlof. Gedurende deze 9 weken krijgen de ouders 70% van het dagloon (met een maximum van 70% van het maximum dagloon) doorbetaald. Hiermee wil het kabinet het voor mensen makkelijker maken het ouderschapsverlof op te nemen.

Verdeling werk en privé

Ouders hadden tot nu toe recht op 26 keer de duur van hun werkweek onbetaald ouderschapsverlof. In het eerste jaar na de geboorte (bij adoptie en pleegzorg in het eerste jaar na opneming in het gezin) kunnen beide ouders nu 9 weken betaald verlof opnemen. De wet is bedoeld om de ouders en verzorgers in deze periode te kunnen laten wennen aan de nieuwe situatie. Ook hebben zij hierdoor de mogelijkheid om bewust keuzes te maken over de verdeling tussen werk en privé, voor nu en later. Ouders en verzorgers kunnen het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden. Als in het eerste jaar niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof worden opgenomen, kunnen die weken later tot de 8e verjaardag nog wel worden opgenomen als onbetaald ouderschapsverlof.

Inge Cotte, directeur uitvoering Uitkeren van UWV: ”De afgelopen periode hebben we alles voorbereid zodat de regeling bij UWV vanaf 2 augustus van start kan gaan. Het is mooi dat deze regeling er nu is, er gebeurt zoveel in het leven van mensen die net ouders zijn geworden of een kind in hun gezin opnemen. Ik kan me goed voorstellen dat het heel fijn is om een periode meer tijd te hebben om aan de nieuwe situatie te wennen, met een gedeeltelijke doorbetaling van het salaris.

Ook voor ouders met kinderen geboren voor 2 augustus 2022

De wet geldt niet alleen voor ouders waarvan het kind op of na 2 augustus 2022 geboren wordt. Ook ouders met een kind dat al eerder geboren is, kunnen via hun werkgever het verlof aanvragen. Voorwaarde is dat het verlof wordt opgenomen na 2 augustus 2022 en in het eerste levensjaar van het kind of het eerste jaar in het gezin bij adoptie of pleegzorg

Aanvragen via werkgever

Werknemers geven minimaal 2 maanden van tevoren bij hun werkgever aan dat zij gebruik willen maken van het recht op betaald ouderschapsverlof. De werkgever vraagt vervolgens de uitkering aan bij UWV.
Inge Cotte: “Ook de werkgevers hebben we de afgelopen maanden voorbereid op wat het betaald ouderschapsverlof voor hen betekent. UWV heeft onder andere webinars georganiseerd. Zo konden we hen goed meenemen, maar hebben we ook gehoord welke vragen er bij werkgevers leven rondom de Wet betaald ouderschapsverlof. Het proces is zo ingeregeld dat werkgevers de uitkering in drie keer achteraf uitbetaald kunnen krijgen in plaats van in één keer achteraf zoals normaal gesproken. Dit is met name voor de minder grote bedrijven prettig.

Voor wie geldt de wet betaald ouderschapsverlof?

De Wet betaald ouderschapsverlof geldt voor alle ouders en verzorgers met een arbeidsovereenkomst. Maar ook directeur-grootaandeelhouders en Alfahulpen (die uitgesloten zijn van de ZW-verzekering) kunnen gebruik maken van de Wet betaald ouderschapsverlof. Voorwaarde voor de Alfahulpen is dat zij minder dan 4 dagen per week werken. Directeur-grootaandeelhouders en Alfahulpen kunnen in eerste instantie telefonisch contact opnemen met UWV via de Werknemerstelefoon, in de toekomst kunnen zij het betaald ouderschapsverlof ook via MijnUWV aanvragen.

Deel dit artikel