Wethouder Enkhuizen geeft startschot herontwikkelingslocatie Hoogstraat/Zilverstraat

ENKHUIZEN – Op 24 november is door de gemeenteraad van Enkhuizen een positief raadsbesluit genomen over het Programma van Eisen voor de herontwikkelingslocatie Hoogstraat/Zilverstraat. Dit betekent dat de aanbesteding voor deze nieuwbouwlocatie op 1 december 2021 van start gaat.

Afgelopen maanden is gewerkt aan een Programma van Eisen en Wensen voor nieuwbouw en de openbare ruimte: een pakket met wensen en eisen voor woningbouwontwikkeling met aandacht voor groen en de verbinding met het water van de Oosterhaven – straks wordt het bijvoorbeeld mogelijk een avondwandeling langs de Oosterhaven te maken. Naast professionele partijen is een klankbordgroep van omwonenden betrokken om verder mee te denken bij het vervolg. Uit eerdere betrokkenheid kwam onder andere naar voren dat het ontwerp goed moet passen bij de historische omgeving en bestaande bebouwing in de aangrenzende straten. Het parkeren zal worden ingepast in de nieuwbouw.

Het plangebied bestaat uit het nu nog braakliggende terrein aan de Zilverstraat. Op 23 november 2021 heeft de raad echter ook ingestemd met het betrekken van het stadskantoor aan de Hoogstraat in deze planontwikkeling.

Huur- en koopwoningen
Het plan zal bestaan uit een combinatie van huur- en koopwoningen waarvan een kwart bestemd voor (sociale) huur. Eind 2022 denkt de gemeente een partij en een plan te hebben gecontracteerd.

Deel dit artikel