Wethouder Stede Broec maakt prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersraden

STEDE BROEC – Wethouder Nico Slagter heeft namens het college van Stede Broec op dinsdag 7 december zijn handtekening gezet onder de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersraden. Voor Stede Broec betreft dit de vaststelling van de jaarschijf 2022.

Meer mogelijkheden voor jongeren en starters

In Stede Broec is dit jaar de nieuwe woonvisie ‘Wonen doen we samen’ vastgesteld. De gemeente heeft voornemens om in 2022, gezamenlijk met De Woonschakel en de Huurdersraad De Woonschakel, de bestaande prestatieafspraken 2021-2024 te vernieuwen. Om uitvoering te geven aan de bestaande prestatieafspraken wordt elk jaar een jaarschijf overeengekomen. De Jaarschijf 2022 is afgelopen dinsdag ondertekend door de betrokken partijen.

Wethouder Nico Slagter: ”Hierin staat onder andere dat het aantal beschikbare woningen voor jongeren t/m 22 zal worden uitgebreid, en dat de corporatie onderzoekt of het mogelijk is om starters in de leeftijdscategorie 23-30 een ruimere slagingskans te geven. Het belang hiervan kan ik alleen maar onderstrepen, want juist deze doelgroepen moeten we helpen om ze een eigen plek te kunnen geven in de gemeente waar ze zijn opgegroeid.

Deel dit artikel