Wethouder Van Langen: “Uitspraak rechter niet nadelig voor woningbouw Medemblik”

MEDEMBLIK – Afgelopen 22 april heeft de rechtbank in Haarlem een bouwvergunning voor de bouw van 163 woningen in Egmond aan den Hoef vernietigd. De rechtbank concludeerde dat de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de vergunning niet mochten verlenen omdat daarbij regels voor neerslag van stikstof zijn toegepast die in strijd zijn met de Europese Habitatrichtlijn.

De bouw van de woningen, het project Delversduin, is gepland naast een zogenoemd Natura 2000-gebied, het beschermde ‘Noordhollands Duinreservaat’. Omdat de woningbouw leidt tot enige neerslag van stikstof, zogenoemde stikstofdepositie, is een vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming. Door gebruik te maken van de stikstofruimte die de snelheidsverlaging op de snelwegen heeft gecreëerd, kan deze vergunning volgens GS worden verleend en zijn ‘significante gevolgen’ voor het Duinreservaat uitgesloten.

Geen risico’s Medemblik

De uitspraak heeft ernstige gevolgen voor de woningbouw bij natuurgebieden opgeleverd, veel gemeenten kunnen nu geen woningbouw meer plegen en moeten eerst een oplossing zoeken voor het stikstof probleem.

Andrea Van Langen

Ook Medemblik grenst aan een Natura 2000-gebied, het IJsselmeer, en staat de komst van een nieuwe grote woonwijk in de planning op de voormalige weeshuisgronden. Wethouder Andrea van Langen (VVD) van de gemeente Medemblik laat in een reactie weten dat Medemblik nog voldoende stikstofruimte heeft in het Natura 200-gebied en de bouwplannen dus geen vertraging oplopen. ‘Medemblik is juist 1 van de gemeenten die hier weinig last van hebben,’ aldus de wethouder.

Lees ook: Honderden nieuwbouw woningen in de planning binnen de gemeente Medemblik

Regelgeving omtrent stikstofneerslag bij natuurgebieden

Op 1 januari 2020 is een spoedwet aanpak stikstof in werking getreden. Deze wet was nodig na de uitspraken van de Raad van State waarin is geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof in strijd is met de Habitatrichtlijn. Op basis van de spoedwet is een stikstofregistratiesysteem voor de woningbouw- en infrasector in werking getreden. Dit systeem moet vergunningverlening voor onder andere woningbouwprojecten mogelijk maken. In dit stikstofregistratiesysteem wordt de stikstofruimte die ontstaat vanwege stikstofreducerende maatregelen bijgehouden. Deze ruimte kan dan worden ingezet voor een woningbouwproject. De enige stikstofreducerende maatregel die op dit moment is ingevoerd in dat systeem is de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/uur op snelwegen.

Deel dit artikel