Wonen toestaan in recreatiewoningen

MEDEMBLIK – Gemeenten kunnen vanaf nu een handig afwegingskader gebruiken als ze erover denken om wonen toe te staan in recreatiewoningen. Wanneer vakantieparken niet vitaal zijn is het interessant om deze afweging te maken. Het mogelijk maken van permanente bewoning helpt lokaal de druk op de woningmarkt te verlichten. Ook kan de gemeente besluiten om het vakantiepark te vitaliseren. Dan wordt de toeristische functie nieuw leven ingeblazen.  

Toekomst in beeld

Het nieuwe kwaliteits- en afwegingskader helpt gemeenten bij het verzamelen én wegen van de informatie om de toekomst van een niet-vitaal vakantiepark te bepalen. In de afweging wordt gebruik gemaakt van het Klavertje Vier model. Vier domeinen: economie/recreatie, ruimtelijke ordening, sociaal-maatschappelijk en veiligheid, leveren informatie die relevant is voor de toekomst van het vakantiepark. Op basis van de uitkomst kunnen gemeenten hun vervolgstappen bepalen. Hierbij helpt het stroomschema in het kader. In het schema zijn de meest gekozen vervolgopties toegelicht.

Verder met transformatie? Het expert- en aanjaagteam helpt

Eén van de uitkomsten na het maken van de afweging is dat bewoning toegestaan kan worden. Het kan dan gaan om enkele woningen, of om het gehele park (transformatie). Voor zo’n transformatie is veel expertise vereist, die gemeenten niet altijd zelf in huis hebben. Daarom kunnen ze het recent gestarte Expert- en Aanjaagteam Vakantieparken  inschakelen. Dit team helpt bijvoorbeeld bij ingewikkelde eigendomssituaties, vraagstukken over leefbaarheid, kwetsbare bewoners, ruimtelijke ordening en financiële knelpunten. Ook kunnen gemeenten terecht met vragen over het creëren van lokaal draagvlak voor een transformatie.

Actie-agenda vakantieparken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf de opdracht om het Kwaliteits- en afwegingskader ´Wonen in een recreatiewoning´ te maken. Het kader is een nieuw resultaat uit de  Actie-agenda Vakantieparken . Dit is een samenwerking tussen IPO, VNG en diverse andere partners zoals het Leger des Heils en Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC). Het doel van de actie-agenda is om te kijken hoe niet-vitale vakantieparken kunnen bijdragen aan de regionale economie en de huidige woningmarkt. Ook worden uitwassen en ernstige problematiek op vakantieparken tegengegaan.

Deel dit artikel