Woningbouw ‘In de Perenlaan’ in Zwaagdijk-West

ZWAAGDIJK-WEST- Initiatiefnemers (Dorpsraad Zwaagdijk-West en USP Vastgoed) willen een nieuw ‘woonerf’ met 18 woningen realiseren in een deel van de boomgaard naast Zwaagdijk 354. Het plan is ontstaan in samenwerking met de dorpsraad van Zwaagdijk-West. Op 18 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Medemblik in een amendement besloten dat de gemeente op kosten van de initiatiefnemer een externe projectleider inhuurt, het college een principebesluit neemt en een exploitatieovereenkomst afsluit met de initiatiefnemer.

Het woningbouwprogramma wordt ontwikkeld voor verschillende doelgroepen. Op basis van het Afwegingskader Wonen Westfriesland 2021 bestaat het programma uit 2 goedkope koopwoningen waarbij een VON-prijs wordt gehanteerd van minder dan €200.000,-, 8 koopwoningen waarbij een maximale VON-prijs gehanteerd van 85% van de NHG grens en 8 koopwoningen die in de vrije sector worden gerealiseerd.

Zowel het regionale als het gemeentelijk beleidskader biedt een keuze voor sociale huur of sociale koopwoningen. In dit geval heeft de initiatiefnemer in overleg met de Dorpsraad gekozen voor sociale koop, omdat in het dorp minder behoefte is aan sociale huur. Daarnaast is de toewijzing voor sociale koop beter te sturen, zodat dorpsbewoners in aanmerking komen voor een woning in dit plan.

Het woningbouwplan is afgestemd binnen de regio Westfriesland en getoetst aan het regionale afwegingskader 2021. Het woningbouwplan past binnen de regionale kwantitatieve en kwalitatieve behoefte. Het plan is regionaal positief afgestemd.

Deel dit artikel