Woonplicht voor nieuwbouwwoningen Hoorn

HOORN – Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe woonwet in, in deze wet is geregeld dat kopers van woningen de eerste 4 tot 5 jaar zelf in deze woning moeten gaan wonen voor ze deze mogen gaan verhuren. Het kabinet heeft deze wet ingevoerd om speculanten geen kans meer te geven huizen op te kopen en daarna voor veel geld per maand te verhuren.

Marieke van Leeuwen, woordvoerder van de gemeente Hoorn zegt in een reactie tegen RTVWF:”In Hoorn geldt voor nieuwbouwprojecten al een zelfbewoningsplicht. Voor goedkopere woningen tot 200.000 euro is dat voor een periode van 10 jaar, voor duurdere woningen is dat 5 jaar.

Daarnaast hebben we in Hoorn al vrij strikte bestemmingsplannen. Hierin is vastgelegd dat eigenaren de woning alleen mogen verhuren aan een persoon of een gezin, dus niet aan meerdere mensen die samen geen gezin vormen. Tot april dit jaar gaven we onder strikte voorwaarden soms een ontheffing voor 5 jaar af, voor de huisvesting van meerdere individuen, maar in april besloot de raad om deze ontheffingen niet meer te verlenen.

Komend jaar gaat de gemeente Hoorn een huisvestingsverordening opstellen, waarin ook een aantal andere instrumenten zal gaan worden verkend. ‘We gaan daarbij goed kijken welke ingrepen helpen om te voorkomen dat een te groot deel van de woningvoorraad bij beleggers terecht komt, waardoor reguliere kopers uit de markt geprijsd worden. Maar we kijken natuurlijk ook naar de belangen van woningeigenaren. Inperkingen van verkoopmogelijkheden heeft natuurlijk ook een impact,‘ aldus Marieke van Leeuwen

Opties die de gemeente Hoorn gaat verkennen zijn onder meer:

  • Opkoopbescherming/zelfbewoningsplicht bij bestaande bouw
  • Bestuurlijke boete: als men zich nu niet houdt aan de regels kunnen we wel verplichten om de overtreding op te heffen en een dwangsom opleggen, maar we kunnen geen boete opleggen voor het feit dat je een overtreding bent begaan
  • Regels voor B&B en Airbnb

Deel dit artikel