Zes robotmaaiers voor de voetbalvelden in Drechterland

De burgemeester en wethouders van gemeente Drechterland willen € 160.000, – investeren in het aanschaffen en installeren van zes robotmaaiers op alle voetbalvelden in Drechterland. Dit stellen zij voor aan de gemeenteraad. Aanleiding hiervoor was een gezamenlijk verzoek van de voetbalverenigingen
De ValkenSpirit en Woudia. De clubs ASV en WSW sloten aan. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 23 januari over de definitieve investering.

Voordelen op meerdere velden
Het robotmaaien vervangt grotendeels het reguliere maaiwerk. Deze overstap levert de gemeente een klein kostenvoordeel op. De voordelen liggen vooral op andere vlakken. De voordelen van en argumenten voor het investeren in robotmaaiers:

  • Kwalitatief beter maaiwerk
  • Daardoor minder snel noodzaak tot grootschalige renovaties van de velden 
  • Het maaien kan nu vlak voor de wedstrijd, waardoor het gras kort is tijdens een wedstrijd
  • Dit leidt naar verwachting tot minder blessures bij spelers
  • Het is milieuvriendelijker en daarmee duurzamer dan het maaien met tractoren
  • De kosten van robotmaaien zijn ongeveer gelijk als bij de oude manier van maaien
  • Bij een goed groeiseizoen zijn er geen extra kosten meer voor extra maaiwerkzaamheden

Bij De Valken goede ervaring in proef met robotmaaier
Vanwege een zeer slechte bespeelbaarheid werd het hoofdveld van voetbalvereniging De Valken uit Venhuizen in 2021 geheel gerenoveerd. Na de oplevering van het hoofd- en C-veld startte de gemeente als proef met het maaien van het hoofdveld door een robotmaaier. Dit op verzoek van de vereniging. 
Meermaals gaven De ValkenSpirit en Woudia aan niet geheel tevreden te zijn met de maaiwerkzaamheden op de velden. De resultaten van het maaiwerk en de bespeelbaarheid van het veld zijn nu zeer goed. 
Dat vroeg om navolging. Daarom komen er nu zes nieuwe robotmaaiers.

Kosten en baten afgewogen
Specialisten bij de gemeenten maakten een analyse van de kosten en de opbrengsten bij het werken met robotmaaiers. Naast een betere kwaliteit van de sportvelden blijkt ook dat de structurele kosten lager zijn dan de huidige manier van maaien. De behandelende vak ambtenaren vroegen daarop de twee overige voetbalverenigingen uit de gemeente, ASV en WSW, of zij ook hun maaiwerkzaamheden door robotmaaiers willen laten uitvoeren. Daar hebben zij interesse in. 

Beoogd effect
Simone Visser-Botman, wethouder Samenleving in Drechterland: ‘We verwachten dat met het inzetten van robotmaaiers de kwaliteit van het maaiwerk omhooggaat. Daardoor krijgen we in de gemeente Drechterland beter bespeelbare voetbalvelden. Dit resulteert hopelijk in minder afgelaste wedstrijden vanwege niet goed bespeelbare velden en minder blessures bij spelers. Het draagt ook bij aan trotse vrijwilligers bij de clubs. Het is erg leuk om als club terug te horen van de tegenpartij dat de grasmat er bijzonder goed bij ligt. Dit is een mooi voorbeeld van een win-winsituaties.’ 

Rol van de gemeente
De gemeente Drechterland is eigenaar van de voetbalvelden in Drechterland. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de voetbalvelden in Drechterland. Dit alles is formeel vastgelegd in de huurovereenkomsten tussen de gemeente en de verenigingen. In de gemeentelijke begroting is jaarlijks geld gereserveerd voor het reguliere onderhoud en maaiwerk op de sportvelden.

‘Drechterland in beweging!’
Het Drechterlands sportbeleid staat in de nota Lokaal sportbeleid Drechterland in beweging!’ 
De belangrijkste doelstelling van het sportaccommodatiebeleid uit deze nota, is het faciliteren van voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties. 

Rol van de verenigingen
Wethouder Simone Visser-Botman: ’De voorwaarde bij de investering was wel dat de verenigingen het toezicht en dagelijks onderhoud van de robotmaaiers voor hun rekening nemen. Hierover hebben we afspraken gemaakt. Zonder de inzet van de vrijwilligers van de verenigingen was dit plan niet haalbaar.’ 
‘We zijn heel trots op ons lokale verenigingsleven. Het verenigingsleven speelt een belangrijke rol in onze samenleving en dat kan niet zonder de inzet van de vele vrijwilligers binnen de clubs.’  

Planning
De burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland willen de aanschaf en installatie van de robotmaaiers in de markt zetten volgens het aanbestedingsbeleid via een meervoudige onderhandse aanbesteding. Zij verwachten dat, na een definitief gunningsbesluit, ze de robotmaaiers in het voorjaar van 2023 kunnen laten installeren en in gebruik nemen.’ 

Gemeente zet speciale vergoeding vanuit het Rijk in
Voor de aanschaf van de robotmaaiers zet de gemeente Drechterland de Specifieke Uitkering Sportaccommodaties (SPUK) in. Dit is een uitkering vanuit de Rijksoverheid. Hierbij komen investeringen in de ‘hardware’ voor sportaccommodaties in aanmerking voor een uitkering van 17,5% van de gerealiseerde investeringen.

<div style="width:100%;height:0px;position:relative;padding-bottom:56.250%;"><iframe src="https://streamable.com/e/s64pvd" frameborder="0" width="100%" height="100%" allowfullscreen style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;"></iframe></div>

Deel dit artikel