Uitnodiging tot het indienen van een aanvraag voor een winningsvergunning voor koolwaterstoffen voor het gebied aangeduid als Zuid-Friesland III

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Ministerie van Economische Zaken. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen friesland
  2. stcrt-2009-7689
  • Onderwerp: Natuur en milieu | EnergieEconomie | Overige economische sectoren
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2009

 

Omschrijving:

De Minister van Economische Zaken deelt mee dat een aanvraag voor een winningsvergunning voor koolwaterstoffen is ontvangen voor het gebied dat ligt in de provincie Friesland, waarbij het lijnstuk tussen de punten 3 en 4 samenvalt met de westelijke begrenzing van de winningsvergunning ‘Gorredijk’. De coördinaten van het aangevraagde gebied worden als volgt omschreven: Punt X Y 1 174450.00 559650.00 2 179900.00 560750.00 3 183450.00 561231.79 4 172746.50 545447.70 5 167525.00 550570.00 Bovenstaande coördinaten zijn weergegeven volgens het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoekmeting zoals vermeld in Artikel 1.2.2, onder a, van de Mijnbouwregeling (Stcrt. 19-12-2002, nr. 245). Het aangevraagde gebied heeft een oppervlakte 104,6 km2. De Minister van Economische Zaken nodigt eenieder uit, onder verwijzing naar artikel 15, tweede lid, van de Mijnbouwwet (Stb. 2002, nr. 542), tot het indienen van een aanvraag voor een winningsvergunning voor koolwaterstoffen in bovengenoemd gebied. Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende 13 weken na de publicatie van deze uitnodiging in het EU-publicatieblad, welke publicatie heeft plaatsgevonden op 30 april 2009 (C 99/13). De termijn voor het indienen van concurrerende aanvragen eindigt derhalve op 30 juli 2009. Aanvragen dienen gericht te zijn aan: De Minister van Economische Zaken ter attentie van drs. J.C. de Groot, directeur Energiemarkt ALP/562 Postbus 20101, 2500 EC Den Haag. Aanvragen die na afloop van deze termijn zijn ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen. De beslissing op de aanvragen wordt uiterlijk twaalf maanden na afloop van deze termijn genomen. Nadere informatie is verkrijgbaar onder telefoonnummer: 070-379 7088 (contactpersoon: P.C. de Regt).

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie rtvwestfriesland.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen