Uitnodiging voor het indienen van een concurrerende aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Friesland-Midden, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen friesland
  2. stcrt-2018-51804
  • Onderwerp: Economie | Overige economische sectoren
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2018

 

Omschrijving:

De Minister van Economische Zaken en Klimaat deelt mee dat een aanvraag is ontvangen voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte voor het gebied genaamd Friesland-Midden. Het aangevraagde gebied ligt in de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Ooststellingwerf, Súdwest-Fryslân, Heerenveen, De Fryske Marren en Leeuwarden en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de volgende punten: Punt X Y 1 180638,000 565000,000 2 179050,000 564000,000 3 177500,000 562534,000 4 177500,000 560266,000 5 179900,000 560750,000 6 183450,000 561232,000 7 193900,000 562650,000 8 201300,000 563300,000 9 203505,000 561824,000 10 205100,000 559150,000 11 205445,000 558988,000 12 208120,000 561040,000 13 209824,000 560050,000 14 209450,000 560851,000 15 210760,000 562349,000 16 208225,000 568000,000 17 206534,692 568518,094 18 206599,000 568129,000 19 202658,000 567952,000 20 200458,000 572129,000 21 202905,000 573000,000 22 202997,000 572919,551 23 202997,000 573500,000 24 201636,000 575199,000 25 195911,000 576198,000 26 195010,000 575449,000 27 192462,230 575676,070 28 197404,304 566600,000 29 184000,000 566600,000 30 184000,000 567118,000 De coördinaten zijn vermeld volgens het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD). Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte 221,66 km2. De Minister van Economische Zaken en Klimaat nodigt een ieder, onder verwijzing naar artikel 15, tweede lid, van de Mijnbouwwet (Stb. 2002, nr. 542), uit tot het indienen van een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte in bovengenoemd gebied. Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende 13 weken na de publicatie van deze uitnodiging in de “Staatscourant” en dienen gericht te zijn aan: De Minister van Economische Zaken en Klimaat, ter attentie van dhr. K. van der Hoorn, directie Energie en Omgeving Postbus 20401, 2500 EK Den Haag Aanvragen die na afloop van deze termijn zijn ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen. De beslissing op de aanvragen wordt uiterlijk twaalf maanden na afloop van deze termijn genomen. Nadere informatie is verkrijgbaar onder telefoonnummer: 06-11222924 (contactpersoon: dhr. K. van der Hoorn)

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie rtvwestfriesland.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen